Kom igång med SPMeta2

SPMeta2 (eller bara M2) är ett relativt nytt ramverk för provisionering av SharePoint-artefakter. Bakom ramverket ligger ett gediget arbete. I den här posten vill jag skriva upp mina steg för att sätta upp ett litet projekt. För mig är SPMeta2 nytt och huvudprincipen i den här bloggposten att få en fungerande lösning så snabbt som möjligt. Informationen här kan snabbt bli inaktuell, eftersom SPMeta2 förändras och förbättras väldigt snabbt.

Vad är SPMeta2
SPMeta är ett ramverk för att provisionera SharePoint-artefakter, allt från fält, innehållstyper, listor, dokumentbibliotek, user custom actions, ladda upp filer med mera. Klassiskt har vi gjort provisionering med hjälp av XML-baserade moduler och features. SPMeta2 erbjuder ett Fluent API som är kodbaserat. Med hjälp av SPMeta2 definierar man en modell (enkla objekt POCOs) som inte har beroendet till SharePoint. Modellen används sedan av Provision-delen som anropar modellen för specifika versioner: SharePoint 2013, SharePoint 2010, Office 365 med mera. Man kan välja CSOM och SSOM. Provision är också flexibel vad som gäller paketering: det kan vara en konsolapplikation, en SharePoint-app, ett wsp-paket, en PowerShell-modul. Se följande länkar:

Testmiljö

För att testa behöver vi en site. Jag använder min http://dev/sites/004 som jag skapat just för det här. Av någon anledning gick det inte att använda Visual Studio 2015. Så jag har min Visual Studio 2013 på en virtuell maskin med SharePoint.

Målet

Provisionera jQuery och ett enkelt skript till min site collection.

Process

Installera Visual Studio Template

m2-001

Det här kommer leda till github. Ladda ner den därifrån:

m2-002

Godkänn och Installera

m2-003

Skapa ett nytt projekt. Solution ska vara Takana. Projektet ska vara Takana.Model

m2-004

Välj “Pocos only” och Takana som prefix och gruppnamn (i mitt litet labb kommer de här inte användas, men det går så snabbt att ställa in dem här):

m2-005

Man får en bra struktur över modellen, allt prefixat och enligt best practices.

m2-006

Jag kommer att använda de här modellerna sedan:

m2-007

Nästa steg är att skapa Provision-delen. Skapa ett nytt projekt i samma VS Solution. Kalla det Takana.Provision:

m2-008

Välj SharePoint Standard och SP2013 CSOM

m2-009

Efter det har vi en VS Solution med två projekt: Takana.Model och Takana.Provision. I Takana.Provision finns CSOMProgram.cs som startar provisioneringen:

m2-010

För att börja med, behöver man sätta Takana.Provision som Startup Project (blir fetstilt)

m2-011

Efter det måste ett tillfälligt problem lösas – referensen 16-foldern. Det här ett känt problem och kommer förmodligen lösas inom kort.

m2-012

Den snabbaste vägen till att ersätta referensen är att installera ett nuget-paket som heter SharePoint Online Client Side Object Model. Även om det är för SharePoint Online, funkar det alldeles utmärkt för OnPrem också.

m2-013

Efter det lägg till Takana.Model som referens

m2-014

Byt ut siteUrl, siteModel och rotWebModel:

m2-015

Det går fort att köra den här konsolapplikationen. Nu när jag går in på min site, ser jag att jQuery har provisionerats och ett litet skript också som skriver till konsolen.

m2-016

Sammanfattning

Det här en liten manual för hur man lätt kan komma igång och prova SPMeta2. SPMeta2 är ett kraftfullt ramverk som kan användas för provisionering och uppdatering av SharePoint-applikationer. Det kan finnas en tröskel i att börja använda det. Jag hoppas att med den här bloggposten jag kan göra fler nyfikna på att prova SPMeta2 och kodbaserad provisionering för att det är ett framtidssäkert sätt att arbeta med SharePoint.

Method “GetList” does not exist

I troubleshooted a piece of CSOM code in SharePoint 2013. I got the following error:

Method “GetList” does not exist

The reason was that the method GetList was not imlemented until March 2015 CU (15.0.4701.1001), and the SharePoint farm I had was SharePoint 2013 SP1 (15.0.4569.1000). So the solution is to install the Cumulative Update or use web.Lists.GetByTitle. GetByTitle has one aweful shortcoming: it doesn’t work in multilingual environments. So I have recommended to install the March 2015 CU.

Onpremifying SharePoint apps

onpremify-001

We want to make an app available in SharePoint OnPrem, we want to onpremify it. Rethink SharePoint apps and provisioning SharePoint artifacts.

It has been a while since I updated my blog – Chuvash.eu. I had my vacation, I visited the sunny and green Chuvashia. Now I am back and I am looking forward to an awesome SharePoint Autumn. One of the first things I had to deal with in this SharePoint Autumn was Onpremifying of a SharePoint Online App. We have an app that has gained popularity and we want to make it available for SharePoint OnPrem. There is no such word Onpremify (yet?), I know, it is a Swenglish happy word making (onpremifiera), but I like the word “onpremify” a lot.

There is still uncertainty around the purpose of SharePoint apps. One app type, though, has been used a lot in our company: an app that provisions SharePoint Artifacts – that creates SharePoint Applications. What I mean by SharePoint Applications can be read in my blog post:

 • What is a SharePoint Application (Not written yet).

The successful app type creates SharePoint Applications – by provisioning needed SharePoint artifacts (Fields, Content Types, Lists, Page Layouts, Styles, Scripts, Web Parts, Pages…). Often it is a one time job: When the SharePoint application is provisioined, it is finished.

onpremify-002

When you’re about to onpremify such an app, you have three main choices:

 1. Install app in OnPrem. Requires the App Infrastructure in place and a separate build of the app (15.0.0.0 version)
 2. Make a parallel version of the app using a farm solution (not good at all)
 3. Invoke the provisioning code from a console app (I recommend this one)

The choice 1 might seem obvious, but not all companies have a functioning app infrastructure (a dedicated server for Provider Hosted apps, S2S Trust and Governance around it). The choice 2 splits your app into two variants and makes it hard to maintain.

On the other hand, the choice 3 might seem crazy, when you hear it for the first time. A Console App? But give it time, think about it. The idea comes from the awesome SharePoint Provisioning Library SPMeta2, where the Model (SharePoint Artifacts) and Executing are separated. Your model for Fields, Content Types, and Lists and so on, is an agnostic code based definition that can be used for SSOM and CSOM, for SharePoint 2013, SharePoint Online, SharePoint 2016 and SharePoint 2010. SPMeta2 eliminates the need for XML and wsp packages.

So my recommended approach for onpremifying SharePoint apps where the main goal is to provision SharePoint Applications is to move the provisioning code into a separate VS Project. The SharePoint App Project (mainly AppManifest.xml) remains the same, The App Web Project is made to a “stupid” interface that invokes the Provisioning Library. We also create a new interface – a Console App. You can replace the console app with a Windows Application, a Web Application, PowerShell Script, An admin page in Central Admin – whatever suits you. The Console app can be used not only in OnPrem, but also in SharePoint Online.

SPMeta2 vs. PnP vs. Own Framework

Every developer with Self-Respect uses a framework for provisioning SharePoint artifacts. It might be some own utilities or preferably public framework, because you don’t want to repeat yourself, especially in SharePoint. When SPMeta2 and PnP are available it is not smart to reinvent the wheel. I usually recommend to use one of them. I personally prefer SPMeta2 because… mainly because it is more complete and consistent. Read more about SPMeta2 vs. PnP comparison.

SharePoint document templates: A solution to the one-template-per-content-type problem?

One of our customers was upgrading their intranet from SP2010 to 2013, and wanted help improving their document management solution simultaneously. Their current solution already had a lot of document templates, and since we wanted to merge some of the libraries having different templates, we were looking at a situation of having libraries with perhaps 30-50 templates, which in SharePoint means 30-50 content types. Not only would this be a pain to maintain, it also makes it much harder for users to use the templates. And let’s face it, managing document templates in SharePoint is already an awful experience, even with just a few templates to manage. In this case, as in most, the metadata from SharePoint had to be visible in the documents created using the templates as well. That meant having quick parts in the templates with a connection to the fields in the SharePoint library. So, in a conversation with the customer, one of them asked if we couldn’t simply put the templates in Word instead. My immediate reaction was “Hmm… no… i don’t think so. I don’t think the connection to SharePoint will be maintained”. But then I thought about it and figured it just might work. If the template was stored in a SharePoint library, the correct quick parts could perhaps be added and work anyway. So I did some searching and came up with the following solution:

 1. Put the documents that should be used as templates in a document library in SharePoint
 2. Set the Workgroup templates property in MS Word to the address of the SharePoint template library

In other words, new documents aren’t created from the SharePoint library at all. Instead the user can create new documents directly from word, which is an improvement in my opinion (though I would prefer if you could still create documents from SP as well). The Workgroup templates property in Word allows users to point to a folder, making all the documents in that folder appear as custom templates in Word. The problem was that you’re not allowed to set the Workgroup templates property to a web address. I did some searching, and found a few posts on how to work around this. What you need to do is:

 1. Map a network drive to the address of the SharePoint library
 2. Set the Workgroup templates property in MS Word to another network drive (not the one you just created)
 3. Open regedit and modify the property to point to your own network drive

After performing these steps, the files stored in the SharePoint library can be used as templates in word, with working quick parts, and you won’t even need to open SharePoint to create documents anymore. Note: This works in both SharePoint on-premises, and SharePoint Online!

Ok, so how do we do this?

1. Map a network drive to a SharePoint library

There are plenty of examples out there on how to do this. Here is the MS one: https://support.microsoft.com/en-us/kb/2616712?wa=wsignin1.0

 • Make sure the site with the document library is added to your list of Trusted Sites.
 • If using SharePoint Online, log into your tenancy, and make sure to remember the credentials.
 • Right-click Computer and choose “Map network drive…” in the menu.
 • In the Map Network Drive dialog, enter the following. Drive: Choose a Drive to map it to. I like S: as in SharePoint. =) Folder: Paste the URL to the document library
 • Click Finish

Windows explorer should now be opened automatically, showing you the contents of the library. MappedDrive

2. Set the Workgroup templates property in MS Word

The next thing we need to do is set the Workgroup templates property in MS Word. This will make the given location be used as a folder for custom document templates. I am using Word 2013 in this example. But it should work for 2007 and 2010 as well, even if the paths may vary.

 • Open MS Word
 • Go to File –> Options –> Advanced (scroll to the bottom) and click the “File Locations…” button.
 • Modify the Workgroup templates property and set it to a non-web address location. I set it to D: for example (see image) WordWorkgroupTemplates
 • Confirm all the dialogs and close Word.

3. Open regedit and modify the property

 • Open up the registry editor (press the windows key, type “regedit”, press enter)
 • Go to HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Office/15.0/Common/General Note: Replace “15.0” with your current office version.
 • Modify the “SharedTemplates” property and set it to the drive of your SharePoint library, in my case S: regedit
 • Confirm the dialog and close the registry editor.

4. Create a new document using your new template

And now you are done, ready to use the documents stored in the library as templates!

 • Open Word and go to the New screen
 • Click the Custom tab, and you will see a folder named “S:” (or whichever drive you mapped the library to) newDocument
 • Open the S: folder to see all the documents stored in the library. Just click the one you want to use as a template. newDocument2
 • Word will now copy the document from SharePoint and create a new file for you, with SharePoint field references working perfectly. newDocument3

Benefits over regular SharePoint document templates

Easier to update templates. To edit the templates, you just need to edit the documents stored in the template library, rather than edit the template file connected to a content type, saving you a lot time, especially when adding/changing quick parts in the template. Create documents from Word, instead of SharePoint. Word is the program you use to edit documents, so why should I have to go to SharePoint to create a new one? Wouldn’t it be easier if I could create a new document from a template directly in Word? Yes it would. It would simplify the process greatly. Separation between Content Types and Template. Having a 1-to-1 relationship between Content Types and Templates is a system design mistake of epic proportions, and one of the reasons you cannot create a great document management system in SharePoint without customizations. Separating the two is a major win, enabling you to have a great number of templates without adding unnecessary complexity.

Limitations and drawbacks

Single Site Collection. This solution will ONLY WORK ON A SINGLE SITE COLLECTION! The templates will need to be stored on a library on the same site collection were the new documents will be saved. It can be on different web sites, but save it on another site collection and the fields won’t update inside the document, even if the content type is distributed through a content type hub. This means that the users need to know where to save the documents if they should work as expected. This basically means that you cannot have a document management system (DMS) consisting of several site collections, which you shouldn’t want to anyways. But this puts a limit to scalability. You can use archiving to keep your DMS site collection below the recommended levels, but it’s still more limited. There may be a way around this by ensuring that the fields SourceID and internalName attributes are consistant between site collections, but I haven’t tested it yet.   I hope you give this a try. It’s a working (although not great) way of separating Content Types and Templates, which is something MS should have done a looong time ago.