Kategoriarkiv: business

Why Swedish matters

I Sverige är engelskan är väldigt stark. Speciellt i IT-branschen är vi vana att ha i princip allt på engelska, från kommentarer i koden till stora upphandlingar, rapporter och dokumentation. Trots det ser jag ett stort behov av att kunna prata om IT på svenska. Det gäller både lokala företag och globala företag. Det finns flera anledningar:

  • Företag i Sverige följer svenska lagar som är skrivna på svenska, för att leva upp till kraven ska man kunna formulera sig på svenska.
  • Modersmål eller det språk som man använder mest i vardagen (gäller mig bland annat) är den snabbaste vägen för kommunikation som ger en högre grad av nyansering. Att kunna nyansera krav och önskemål tidigt i projekt är guld värt (enligt många av mina korrespondenter). Man behöver spendera mindre tid på att formulera och tolka krav.
  • En mer ideologisk anledning (men en viktig sådan) är att vi som bor i Sverige har skyldighet att utveckla och hålla svenskan levande, inte minst inom IT-sektorn.

Svenska är en stor möjlighet för att verkligen ge mervärde till våra kunder, möta dem på hemmaplan, prata ett gemensamt språk.

Startpunkten till den här diskussionen har varit en ny webinar som jag planerar hålla den 14 april kl 10. Webinarens titel är SharePoint i molnet.Det finns ganska mycket information om SharePoint Online och Office 365 på engelska. Det är dock ganska sparsamt med information på svenska.

https://www.eventbrite.com/e/sharepoint-i-molnet-tickets-15976529229

Det här är det som väntar dig som vill delta i webinaren:

Intresset för SharePoint Online och Office 365 växer allt mer. Vad behöver man tänka på när man ska använda SharePoint i molnet, vilka är fördelarna och vilka är nackdelarna.

I den här webinaren pratar vi även om skillnaderna mellan SharePoint Online och SharePoint 2013. Vi bjuder in till en webinar med öppen diskussion för era frågor.

Den här webinaren är för er som:

– Vill veta mer om SharePoint Online.

– Vill lyssna och diskutera det på svenska.

– Vill höra om andras erfarenheter och tankar kring det.

Detaljer om hur man deltar i webinaren kommer lite senare.

Publishing Visio diagrams as html image maps

imagemap-014

I got a question from a customer: We have our processes defined in Visio, we don’t have SharePoint Enterprise CALs to use the Visio webpart. We have links in process maps. What can we do?

Well there are three ways to solve this business need:

  1. Find money for SharePoint Enterprise – Very expensive
  2. Show Visio diagrams as pdf files on SharePoint Pages – Expensive.
  3. Embed Visio diagrams as html image maps – Least expensive

If the business needs other features available only in Enterprise, just use the solution 1. Stop reading.

If you are looking for alternatives, then consider pdf and image maps. I have seen projects where pdf files were embedded in the SharePoint Pages. It required a pdf plugin in IE, a lot of time to make it look the same in different browsers and the scroll and fixed size was still there. It was expensive because of the development and configuration time.

In this blog post, I want to show the alternative number 3: embedding Visio diagrams as html image maps. This is only a Proof-of-concept so far.

Image Maps

Image maps are an old html fellow that can contain links on an image. Links can be connected to areas using coordinates. During a brainstorming session, we thought: what if we define image maps using Gimp or some other graphic tool. This manual procedure is not good when it is time to update the diagrams: it will require a lot of manual work to keep it up to date. So we need to be able to export a Visio diagram to an image map.

Visio

Actually Visio lets you export a diagram as an image map. All you need is to save it as as web page. Just to demonstrate I created a simple drawing:

imagemap-001

Then I added a hyperlink to a shape:

imagemap-002

Then I saved it as a web page:

imagemap-003

Getting the actual image map

The web page that Visio creates, is a frameset:

imagemap-004

So the actual content (the image map) is inside the _files folder:

imagemap-005

You can find the filename of the image map html by reading the main page (Process-Main.html in my case). Usually it is png_1.html (for the first Visio page):

imagemap-006

In the page where you want publish the process diagram, add a script editor webpart (or a content editor webpart):

imagemap-007

Edit snippet, as usual:

imagemap-008

Now you have to copy image tag and the map tag from the html:

imagemap-009

Paste it into the Script Editor:

imagemap-010

The image tag points to an image that is present in the same folder: png_1.png. We can upload it to a library and update the src attribute. In my case, to test it quickly, and because my image is not big, I’ll create a base64 string of that image using an online tool – dataurlmaker:

imagemap-011

Update the src attribute in the Script editor webpart:

imagemap-012

That’s it, now we have an image map, a drawing that has clickable elements with links to subprocesses:

imagemap-013

Summary

This is a proof-of-concept that I will share for publishing Visio drawings as html image maps. It works even in SharePoint Foundation (!). The publishing and republishing involves these three steps:

  1. Save a Visio file as a webpage (for new and updated files)
  2. Copy html parts to a SharePoint page
  3. Update the image reference

The steps are not aimed for end users. But given that you have clear instructions and guidelines how to publish drawings in SharePoint, even editors with basic knowledge about html can do it. This approach lets you keep Visio files as the source and update the process pages in SharePoint quite easy.

Next step

If this method works in a real environment, next step would be to create a tool for automatic conversion of Visio files to image maps.