Kategoriarkiv: spmeta2

Provisioning Google Maps JSLink with SPMeta2

kartta-000

Among PnP Samples there is a solution for using Google Maps. Great solution where where you can pick a point on a map and define a spacial area on the map. Unfortunately it is a sandbox solution. I rewrote it to a code based template with SPMeta2 Framework. Now it can be installed on any site very easily, without needing UserCode Service and a cumbersome process of uploading a wsp package and activating it. The code is very simple, you can see it on github.

kartta-001

Let’s take a look at it. It does not contain a single line of SharePoint Legacy XML. There are following SharePoint artefacts that are getting provisioned:

  1. Two site columns (Location Point and Location Area)
  2. A SharePoint List (Locations) with two additional fields mentioned above
  3. Google Maps code in and CSR in a jslink file
  4. Auxiliary pages for selecting points and areas on the map.

Field Definitions

In SPMeta2 everything is separated in meaningful definitions. First we define our fields. The preferred place in the VS solution is Definitions – IA – Fields.

kartta-002

List Definitions

Then we define our List – Locations. That is also a SPMeta2 Definition. List Definitions reside in Definitions – IA – Lists. We do not add fields in our list definition. The fields are added while “assembling” the model.

kartta-003

ListView Definitions

ListView Definitions are also in the Definitions – IA folder. We inherit from the OOB AllItems view:

kartta-004

Modules (a.k.a. Files)

Resource files like javascript, css, aspx, html and so on are Modules. They are in the “Modules – Implicit” folder. The internal structure is copied to the web folder. The upload of files is easy and is defined in the web model, see next section.

Web Model

Now it is time to pick the definitions and create a model. The most common model is a Web Model. The model is created programmatically and relies on “Add” methods: AddField, AddList and so on:

kartta-005

Provisioning

The actual provisioning is the most fun, it is easy and straight forward, it takes models and deploys it to a SharePoint site. You can easily switch between SSOM and CSOM.

kartta-006

Distribution

Another bonus of SPMeta2 Provisioning Framework is the ability to serialize and deserialize models to XML or JSON. In our project we define SharePoint Applications as SPMeta2 models serialized in XML and make them available for installation on any SharePoint Site.  A SharePoint Application is a meaningful collection of SharePoint artefacts that becomes an entity and solves a business need.

Summary

This Maps solution is a simple solution, but it is a very powerful one, originally created by the PnP team. If we just redesign the Provisioning Part, it becomes awesome. SPMeta2 provides a solid, well defined, easy-to-understand framework for define code-first models for SharePoint Applications.

Kom igång med SPMeta2

SPMeta2 (eller bara M2) är ett relativt nytt ramverk för provisionering av SharePoint-artefakter. Bakom ramverket ligger ett gediget arbete. I den här posten vill jag skriva upp mina steg för att sätta upp ett litet projekt. För mig är SPMeta2 nytt och huvudprincipen i den här bloggposten att få en fungerande lösning så snabbt som möjligt. Informationen här kan snabbt bli inaktuell, eftersom SPMeta2 förändras och förbättras väldigt snabbt.

Vad är SPMeta2
SPMeta är ett ramverk för att provisionera SharePoint-artefakter, allt från fält, innehållstyper, listor, dokumentbibliotek, user custom actions, ladda upp filer med mera. Klassiskt har vi gjort provisionering med hjälp av XML-baserade moduler och features. SPMeta2 erbjuder ett Fluent API som är kodbaserat. Med hjälp av SPMeta2 definierar man en modell (enkla objekt POCOs) som inte har beroendet till SharePoint. Modellen används sedan av Provision-delen som anropar modellen för specifika versioner: SharePoint 2013, SharePoint 2010, Office 365 med mera. Man kan välja CSOM och SSOM. Provision är också flexibel vad som gäller paketering: det kan vara en konsolapplikation, en SharePoint-app, ett wsp-paket, en PowerShell-modul. Se följande länkar:

Testmiljö

För att testa behöver vi en site. Jag använder min http://dev/sites/004 som jag skapat just för det här. Av någon anledning gick det inte att använda Visual Studio 2015. Så jag har min Visual Studio 2013 på en virtuell maskin med SharePoint.

Målet

Provisionera jQuery och ett enkelt skript till min site collection.

Process

Installera Visual Studio Template

m2-001

Det här kommer leda till github. Ladda ner den därifrån:

m2-002

Godkänn och Installera

m2-003

Skapa ett nytt projekt. Solution ska vara Takana. Projektet ska vara Takana.Model

m2-004

Välj “Pocos only” och Takana som prefix och gruppnamn (i mitt litet labb kommer de här inte användas, men det går så snabbt att ställa in dem här):

m2-005

Man får en bra struktur över modellen, allt prefixat och enligt best practices.

m2-006

Jag kommer att använda de här modellerna sedan:

m2-007

Nästa steg är att skapa Provision-delen. Skapa ett nytt projekt i samma VS Solution. Kalla det Takana.Provision:

m2-008

Välj SharePoint Standard och SP2013 CSOM

m2-009

Efter det har vi en VS Solution med två projekt: Takana.Model och Takana.Provision. I Takana.Provision finns CSOMProgram.cs som startar provisioneringen:

m2-010

För att börja med, behöver man sätta Takana.Provision som Startup Project (blir fetstilt)

m2-011

Efter det måste ett tillfälligt problem lösas – referensen 16-foldern. Det här ett känt problem och kommer förmodligen lösas inom kort.

m2-012

Den snabbaste vägen till att ersätta referensen är att installera ett nuget-paket som heter SharePoint Online Client Side Object Model. Även om det är för SharePoint Online, funkar det alldeles utmärkt för OnPrem också.

m2-013

Efter det lägg till Takana.Model som referens

m2-014

Byt ut siteUrl, siteModel och rotWebModel:

m2-015

Det går fort att köra den här konsolapplikationen. Nu när jag går in på min site, ser jag att jQuery har provisionerats och ett litet skript också som skriver till konsolen.

m2-016

Sammanfattning

Det här en liten manual för hur man lätt kan komma igång och prova SPMeta2. SPMeta2 är ett kraftfullt ramverk som kan användas för provisionering och uppdatering av SharePoint-applikationer. Det kan finnas en tröskel i att börja använda det. Jag hoppas att med den här bloggposten jag kan göra fler nyfikna på att prova SPMeta2 och kodbaserad provisionering för att det är ett framtidssäkert sätt att arbeta med SharePoint.