Business Intelligence med SharePoint

Sharepoint_business-intelligence_1

Idag är Business Intelligence (BI) en naturlig del i de flesta moderna organisationers arbete. Genom att på ett tydligt sätt visualisera viktig data ges beslutsfattare och analytiker större möjligheter att förstå den egna organisationen och dess omvärld. Detta leder i sin tur till att bättre beslut kan fattas snabbare, och organisationen kan satsa på rätt initiativ och åtgärder vid rätt tidpunkt. Det kan till exempel handla om att visa försäljningsstatistik per produkt, region, säljare, land etc. för att avgöra vilka som ska investeras i eller vilka som behöver stimuleras, eller så kan det handla om att göra prognoser för potentiella åtgärder för att se vilken som är mest lönsam att satsa på för tillfället.

Business Intelligence i SharePoint

Trots att området Business Intelligence är väletablerat används ofta föråldrade och krångliga lösningar och verktyg. Ett klassiskt exempel för många organisationer är en stor samling Excel-filer med tabeller och grafer som finns i många versioner och distribueras via E-post eller görs tillgängliga genom filservrar där de organiseras i mappar. Känner du igen dig?

SharePoint hjälper till att tillgängliggöra och hantera gamla Excel-lösningar genom att samla dokumenten i bibliotek, och på så sätt utnyttja SharePoints funktioner för versions- och rättighetshantering m.m. På så sätt blir det lättare att göra viktig information tillgänglig för rätt person vid rätt tillfälle, och samtidigt minska risken för att filer sprids åt olika håll och hamnar i orätta händer. Med Excel Services blir Excel-filer dessutom tillgängliga att läsa direkt i webbläsaren, eller som datakälla till SharePoints graf-webbdel eller rapporter i PerformancePoint. På så sätt behövs inte ens ett program som kan läsa filerna vara installerat.

Sharepoint_business-intelligence_2

För ännu mer kraftfulla lösningar kan man även använda PowerPivot för SharePoint för att möjliggöra hanteringen av Excel-filer med dynamiska databaskopplingar som hämtar och bearbetar verksamhetsdata i realtid från avancerade Kub-databaser.

SharePoint kan också helt ersätta gamla Excel-lösningar med hjälp av PerformancePoint – en kraftfull tjänst för att skapa, administrera och publicera rapporter, KPI:er och styrkort mm. Med programmet Dashboard Designer kan BI-ägare själva skapa och underhålla sina BI-lösningar och hålla dem uppdaterade allteftersom organisationen utvecklas.

Dashboard Designer är verktyget som låter dig skapa och underhålla din organisations Business Intelligence på ett enkelt sätt. Upptäck en rad olika grafiska möjligheter att visa just din verksamhets data, från en uppsjö av datakällor.

Tjänster för Business Intelligence i och för SharePoint

– PerformancePoint Services
– Excel Services
– Visio Services
– PowerPivot för SharePoint
– Analysis Services
– Reporting Services och Report Server

Kundcase

Under ett projekt som fortlöpt under våren 2013 levererade Bool inte endast BI-komponenter till en kund, utan även utbildning i hur de själva kan jobba vidare med lösningen. Genom att under en serie workshops sitta tillsammans med kunden och låta dem själva delta i utvecklingen kunde vi dela med oss av vår erfarenhet på ett lyckat sätt. Detta medförde även att lösningen kunde växa fram allteftersom kundens egen kunskap ökade, och att de på så sätt bättre kunde avgöra vilka deras behov var. Resultatet blev inte bara att en BI-lösning implementerades, utan även att kunden idag själv har kunskapen att underhålla och vidareutveckla lösningen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *